Jekk ghandek xi hsibijiet ghaddejin li qed jinkwetawk, u m’ghandek lil hadd fuq min iddur dan il-mument… Kellimni.com hija l-opportunita ghalik.
Qeghdin hawn nisimghuk biex thossok ahjar………………
Inhegguk tara x’servizzi qed  noffru…………
M’hemmx ghalfejn tghidilna min inti, tista’ tibqa` anonimu
Kellimni.com joffri sapport online b’xejn lil kull zaghzugh u zaghzugha, permezz tal-emails, SmartMessaging, chat jew tiehu sehem f’xi forum.  Is-servizzi taghna huma kollha b’xejn u kunfidenzjali.
Kellimni.com huwa servizz immexxi min  SOS Malta. Professjonisti u voluntiera mharrga lesti li jaghtuk kull ghajnuna mehtiega.